Jdi na obsah Jdi na menu
 


zápis výroční schůze za rok 2017-

Zápis z výroční členské schůze za

rok 2017 - datum konání 20.1.2018 -

Bašta ve Velkém  Oseku.

 

Přítomno 22x členů + 2x mládež + 2x hosté - 1x člen omluven

 

1. Schůze zahájena předsedou Romanem Bejlkem. Seznámení sprogramem. Program schválen jednomyslně

2. Odměna zasloužilým členům spolku k životnímu jubileu – Špetla Zdeněk, Melich Ladislav, Veselý Jiří

3. Zpráva předsedy spolku p. Bejlka.

Zhodnocení celoroční práce výboru a členské základny

 

  1. Zhodnocení rybářského plesu

Rybářský ples proběhl v měsíci únoru za výrazné podpory sponzorů a nemalého úsilí jednotlivců z řad rybářského spolku.Poděkování patří všem kteří se této společenské akce zúčastnili.

  1. Začátkem Dubna probíhají jednání s AOPK ochranáři lokalita Tonice kde za přítomnosti našeho výboru p. Hrabánek a p. Špetla na uvedené lokalitě řeší těžbu dřeva / nebezpečné stromy/ prořez

 

  1. V měsíci Březnu proběhlo zarybnění našich vod , jak standardní rybou /kapr/ tak kaprem K1

 

  1. Měsíc Duben a Květen probíhají jednání ohledně stavidla na St.Labi / musí být zhotoven projekt/ - Povodí Labe je stále v řešení

 

  1. V měsíci Červnu jednání s p. Kaliničem na OU-ohledně pozemku na místním Písníku, tato záležitost se stále řeší pro nepřehlednost dané situace i s místním obecním úřadem

 

6. Obrací se na nás životní prostředí Velkého Oseka p. Čech s poskytnutí částečného využití našeho pozemku lokalita Písník k výsadbě stromové aleje k plánované revitalizaci cesty k Tonici , tento požadavek je následně projednán a schválen rybářským výborem.

 

  1. V letních měsících , kdy nedostatkem kyslíku dochází k úhynu ryb na hasičské nádrži, byla provedena jejich následná likvidace

 

  1. Shrnutí :  Výbor organizace rybářského spolku se sešel celkem 16x v roce 2017 s možností informovat rybářskou základnu o dění a činnosti ve spolku. Bohužel musím konstatovat že zájem členů spolku o její chod je minimální /brigády/

 

  1. K příkladné práci a přístupu všech členů výboru mohu konstatovat, že jak po stránce zarybnění které je až nadstandardní tak po splnění svých úkolů, jak v případě plesu, dětských závodů a rybářského kroužku je Mo ČRS schopna se dále úspěšně rozvíjet a provádět svoji činnost

 

  1. Zvláštní poděkování patří panu Vojtěch Hrabánkovi za svoji příkladnou a zodpovědnou práci pro rybářský svaz

-

 

4. Finanční zpráva – Bohumil Koubek

- přijmy 187 049,60kč

- výdaje 204 114kč

- Stav BÚ k 31.12.2017 – 266 243,24kč

- Stav pokladny k 31.12.2017 – 21 646kč

Detaily viz příloha tohoto zápisu: finanční zpráva

 

 

5. Zpráva revizní komise.

 - revizní komise neshledala žádné větší závady v účetnictví.

- výboru uloženo provedení další kontrolní inventury.

Detaily revizní zprávy viz. Příloha.

6. Zpráva o činnosti dětského kroužku.

Vedoucí kroužku p. Berka a pí Dařílková. Kroužek veden v zázemí spolku HASTRMAN.

Aktuálně nahlášeno 12 dětí

- pořádání celkem 3x dětských závodů (Velkoosecký trojzubec)

Detaily viz. zpráva dětského rybářského kroužku, která je přílohou této zprávy

7.  Rybářská stráž.

Celkem 41 kontrol. Kontroly provedl p. Jeřábek (9x kontrol) a p. Švec. (32x kontrol)

8. Hospodářská zpráva.úlovky

Celkový sumář 2017:

Celkem

Písák

St.Labe

Tonice

Bezedná

Okrouhlík

 

Druh ryby

ks

váhy

ks

váha

ks

váha

ks

váha

ks

váha

ks

váha

 

Kapr

262

811,22

226

709,72

0

0

26

73,3

9

25,2

1

3

 

lín

3

1,9

2

1,3

0

0

1

0,6

0

0

0

0

ok

cejn

11

2,55

11

2,55

0

0

0

0

0

0

0

0

ok

okoun

1

0,3

1

0,3

0

0

0

0

0

0

0

0

ok

štika

35

82

18

42,4

1

1,7

14

29,6

2

8,3

0

0

ok

sumec

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ok

amur

5

32,5

2

9

1

5,5

2

18

0

0

0

0

ok

karas

2

1,5

0

0

0

0

2

1,5

0

0

0

0

ok

ostatní bílá ryba

13

2

0

0

0

0

6

1,2

0

0

7

0,8

ok

úhoř

18

15

16

11

0

0

0

0

2

4

0

0

ok

Jeseter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ok

candát

1

2,8

0

0

1

2,8

0

0

0

0

0

0

ok

celkem

351

951,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ok

Docházka

1554

 

 

 

 

 

 

kontroly

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švec

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeřábek

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 3,5 kapra a 10,8kg kapra průměr na povolenku

- vydáno 79x povolenek - štítků

- 15x hostovacích povolenek - průměr 2,2ks kapra a 6,88kgkg

- 76x členů

- vybráno za povolenky, známky a ostatní - 114 470kč.

- z důvodu nedodání kapra p.Sedmikem z Rožďalovic, koupil se na poslední chvíli dražší kapr z Chlumce, kde je předjednaná sleva, pokud budeme brát každý rok

 - likvidace vyvráceného topolu na Tonici, který měl zlikvidovat majitel pozemku pan Frančík

- udělena dotace na kormorána - K2017. Dotace ve výši 4,217kč.

- dotace od obce Velký Osek - 30.000kč

- sponzorské dary - přes 10.000kč

- Nasazeno 1400kg kapra (40-60cm) + 200kg K1, 35kg štiky, 20kg amura, 20kgtolstolobika, 50kg lína

- členové upozorněni, že p. Hrabánek končí v pozici místopředsedy a bude pouze řadový člen výboru. Nástupce bude pan M.Kučírek a M.Koubek

 

detaily viz. hospodářská zpráva, která je přílohou této zprávy.

9. Schvalování dodatků a zarybnění pro rok 2018:

- Míry ryb - Kapr - 40-60cm (od 61cm pouštět zpět do vody), Štika - 70cm, Candát - 50cm, Lín - 30cm, Amur 70cm – Schváleno jednomyslně

 - od 1. ledna do 15. června je povoleno si přisvojit v jednom dni jeden kus Kapra nebo Amura. Od 16.června dle platného rybářského řádu. - Schváleno jednomyslně

 - Omezení počtu ulovených kaprů na jednu povolenku je na 20x kusů kapra. - Schváleno jednomyslně

 - Povoleno zavážení nástrahy pouze na Písníku a pouze sumce - Schváleno jednomyslně

 - Ceny povolenek:

Členské povolenky

Cena (Kč)

dospělí roční

1.100kč

dorost roční

600kč

žáci

300kč / 50kč *

Hostovací povolenky - dospělí

Hostovací roční

2.300kč

Hostovací měsíční

1.000kč

Hostovací týdenní

500kč

Hostovací  - dva dny

300kč

Hostovací  - jeden den

200kč

Hostovací povolenky - mládež 15-18 let

Hostovací roční

800kč

Hostovací měsíční

500kč

Hostovací týdení

300kč

Hostovací povolenky - mládež do 15 let

Hostovací roční

600kč

Hostovací měsíční

400kč

Hostovací týdení

200kč

Zápisné při vstupu do naší MO

dospělí

300kč

dorost

200kč

žáci

100kč**

cena nové legitimace

30kč

 

*50kč - Cena pouze pro účastníky dětského kroužku kteří budou mít docházku nad 50%

** účastnící kroužku neplatí zarybňovací poplatek

 

21x PRO, 1x PROTI. Schváleno členskou základnou

- povinnost odpracovat 15h brigád za rok – 21x PRO, 1x se zdržel, schváleno členskou základnou

- povinnost odpracovat osobně alespoň 4h brigád, aby si člen mohl zbytek doplatit za cenu 1h=100kč. V případě, že se nezúčastní žádné brigády a neodpracuje 4h, bude cena stanovena na 1h=150kč. - Schváleno jednomyslně

- zarybnění pro rok 2018 - 14m3 kapra 40-60cm (Chlumec) - Schváleno jednomyslně

10. Poplatek 50kč při odevzdání úlovkového lístku s nevyplněným sumářem úlovků - Schváleno jednomyslně

11. Poplatek 50kč při prodeji povolenky člena MO mimo stanovené termíny - Schváleno jednomyslně

12. Dovolení nových členů výboru (Kooptace)

- Navržení Martin Koubek, marek kučírek a Josef Vilt. Všichni jednomyslně schváleny do výboru MO.

 - Aktuální obsazení výboru – Roman Bejlek (předseda), Bohumil Koubek, Vojtěch Hrabánek, Zdeněk Špetla, Jiří Dvořák, Josef Vilt, Petr Švec, Martin Koubek, Marek Kučírek.

- aktuální obsazení revizní komise – Jarmila Dařílková, Vladimír Berka, Ladislav Melich, Jiří Veselý.

 

Místopředseda Vojtěch Hrabánek oznámil ukončení na pozici místopředseda. Prodej povolenek bude od léta zajišťovat Marek Kučírek a správu členů atd. bude zajišťovat Martin Koubek.

12. PLES – pořádání plesu v roce 2019. 21x PRO, 1x PROTI

 

-Členi budou požádáni o pomoc při organizování plesu 2018 při výdeji povolenek.

 

13. Usnesení - přednesl p.Bejlek

 

14.závěr