Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE MO ČRS ZS VELKÝ OSEK ZE DNE 25. 1. 2020

                                                      VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE MO ČRS ZS VELKÝ OSEK

ZE DNE 25. 1. 2020

 1. Zahájení – předseda organizace pan Bejlek – seznámení s programem a jednohlasné odhlasování programu všemi 25 přítomnými členy. Dále minuta ticha za zesnulého člena naší organizace pana Musílka.
 2. Odhlasování zapisovatele této schůze paní J. Dařílkové dopadlo takto: 23 ANO, 2 se zdrželi hlasování. Schváleno.
 3. Zpráva o činnosti spolku v roce 2019 – předseda organizace Bejlek:
  1. Rybářský ples 2019 – malá účast ze strany veřejnosti i malý zájem o jeho pořádání ze strany našich členů. Dále špatné hygienické podmínky v obecním Lidovém domě.
  2. Zhotovená nová lávka na Tonici, jejíž realizace proběhla v jarních měsících, je již plně funkční.
  3. Rozdělené nasazení ryb do 2 etap – na jaře a na podzim – bylo velmi prospěšné pro rybolov a došlo k jeho zkvalitnění.
  4. AOPK – probíhá úspěšná spolupráce.
  5. Tři dětské rybářské závody ze série o pohár Velkoosecký trojzubec se opět velmi vydařily.
  6. Kladná spolupráce s majiteli pozemků kolem našich vod a sepisování smluv ohledně jejich pronájmu.
  7. Nejvíce nás nyní trápí sucho – ve výhledu je obnovení starých struh přivádějících vodu od Labe.

Hlasování: Zpráva o činnosti spolku v roce 2019 pana předsedy byla jednohlasně schválena všemi 25 přítomnými členy.

 1. Finanční zpráva za rok 2019 – pan Koubek – seznámení s výsledky hospodaření za uplynulé období 2019 a účetní uzávěrkou.
 • celkové příjmy: 185.240 Kč
 • celkové výdaje: 178.796 Kč

Povolenku si za rok 2019 vzalo 48 členů.

Členové byli seznámeni s plánovanými cenami povolenek pro dospělé, mládež a hostovacích pro rok 2020. Padl návrh pro zdražení povolenek pro rok 2020. Hlasování přítomných členů o návrhu dopadlo takto: 18 ANO, 0 NE, 7 se zdrželo hlasování. Zdražení povolenek bylo schváleno.

 1. Zpráva dozorčí komise za rok 2019 – paní J. Dařílková:

K 31. 12. 2019 byla provedena kontrola peněžního deníku a přiložených příjmových a výdajových dokladů. Všechny účty, faktury a paragony byly řádně zapsány do evidence a až na dvě drobné chyby v označení dokladů, se kterými jsme se následně vypořádali, bylo vše shledáno v pořádku. Dále byla provedena kontrola výpisů z běžného účtu.

Výbor se pravidelně scházel každý měsíc. Výborových schůzí se také několikrát zúčastnil člen dozorčí komise pan Berka. Většina členů výboru se zúčastnila všech brigád, pořádání plesu i třech dětských rybářských závodů.

Z důvodu GDPR byla provedena skartace veškerých dokumentů nesplňujících nově zavedené požadavky na uchovávání dat o jednotlivých členech. Také byla provedena skartace všech starých, neplatných a nepotřebných dokumentů.

 1. Zpráva hospodáře – pan Kučírek:

Bylo prodáno 77 kusů povolenek vč. hostovacích. 7 povolenek nebylo v řádném termínu odevzdáno. Zarybňovací plán pro rok 2019 byl splněn.

Proběhlo seznámení s Plánem nasazování ryb pro rok 2020. Hlasování přítomných členů o návrhu dopadlo takto: 25 ANO. Plán byl schválen.

Dodatky naší organizace k rybářskému řádu pro rok 2020 jsou stejné jako loni. Hlasování přítomných členů o návrhu dopadlo takto: 25 ANO. Dodatky byly schváleny.

 1. Brigády – počet brigád zůstává stejný jako loni, a to 15 hodin. Brigády je možné buď odpracovat, nebo si je zaplatit. Hlasování přítomných členů o návrhu dopadlo takto: 25 ANO. Schváleno.
 2. Dětský rybářský kroužek – pan Berka – informování o docházce, činnosti a všech 3 rybářských závodech ze série o pohár Velkoosecký trojzubec v roce 2019. Termíny pro rok 2020 budou teprve stanoveny.
 3. Plán práce na rok 2020:
  1. odstranění vrb u Písníku – proběhne po žních
  2. další jednání s AOPK na kácení ohrožujících stromů
  3. dětské rybářské závody 2020
  4. Rybářský ples 2021 – návrh byl, že ples se příští rok opět nebude pořádat, stejně jako v roce 2020, a to z důvodu špatných podmínek v obecním Lidovém domě a z důvodu malé loňské (2019) účasti občanů.

Hlasování: Plán práce na rok 2020 byl opět jednohlasně schválen všemi 25 přítomnými členy.

 1.  Diskuse:
 • Pan Švanda se ptá, co se spadlými stromy na revíru Bezedná. Odpověď musíme projednat s AOPK.
 • Několik členů se ptá na rozdělené nasazení ryb – na jaře a na podzim – pro rok 2020. Hlasování přítomných členů o návrhu dopadlo takto: 15 ANO, 7 NE, 3 se zdrželi hlasování. Rozdělené nasazení ryb bylo schváleno.
 1.  Usnesení:
 • Členská základna schválila program této schůze.
 • Členská základna schválila jako zapisovatele této schůze paní J. Dařílkovou.
 • Členská základna schválila Zprávu o činnosti spolku v roce 2019.
 • Členská základna schválila Finanční zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulé období a účetní uzávěrku.
 • Členská základna schválila zvýšení ceny povolenek.
 • Členská základna vzala na vědomí Zprávu dozorčí komise.
 • Členská základna schválila Zprávu hospodáře, a to konkrétně Plán nasazení ryb pro rok 2020 a Dodatky naší organizace k rybářskému řádu pro rok 2020.
 • Členská základna schválila počet brigádních hodin pro rok 2020.
 • Členská základna schválila Plán práce na rok 2020.
 • Členská základna schválila rozdělené nasazení ryb pro rok 2020.

 

zapisovatel: Jarmila Dařílková